ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN

1.1

Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer een klant (“U”) een bestelling plaatst op de pagina www.delcartelamsterdam.com en een van de daarbijbehorende pagina’s ("Website"). Overeenkomsten worden gesloten tussen u en Del Cartel Amsterdam, Leidsegracht 106, 1016ct Amsterdam. The Netherlands. KVK NUMMER: 73316822 onder vermelding “thegirlsbehindthenails” Overige informatie over Del Cartel Amsterdam en haar contactgegevens zijn te vinden op de website. De voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die via onze website bestellen.

1.2

Del Cartel Amsterdam accepteert geen kredietaankopen aan personen onder de 18 jaar. Om op de website te kunnen bestellen, moet u dan ook 18 jaar of ouder zijn. Del Cartel Amsterdam behoudt zich het recht voor om deze bestellingen in individuele gevallen te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld als u onjuiste persoonlijke informatie hebt verstrekt en / of wanneer wij opmerkingen over een betaling of schuld hebben).

1.3

Del Cartel Amsterdam is niet aansprakelijk wanneer een product is uitverkocht, of in het geval van beeld- of drukfouten op de website, zoals fouten in de technische specificatie, productomschrijving of onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals veranderingen in prijzen van leveranciers of valutaschommelingen) of onjuiste informatie over de vraag of een product op voorraad is. Del Cartel Amsterdam is gerechtigd om fouten te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken. Indien een onjuiste prijs is berekend voor een product dat u hebt besteld zal Del Cartel Amsterdam u op de hoogte stellen en wachten met het verwerken van de bestelling totdat u de gecorrigeerde prijs hebt goedgekeurd. Alle afbeeldingen op de website zijn ter illustratie en garanderen niet het exacte uiterlijk van het product. Del Cartel Amsterdam is niet verantwoordelijk voor informatie op de website die door een derde partij wordt verstrekt.

1.4

De website en alle haar inhoud is eigendom van Del Cartel Amsterdam of haar licentiegevers. Op grond van de wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen, is de informatie beschermd. Productnamen, merknamen,  handelsnamen, afbeeldingen, ontwerp, lay-out en informatie over diensten, producten en andere inhoud mag niet worden gekopieerd of worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Del Cartel Amsterdam.

 

 

 1. BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1

Om een ​​aankoop te doen via de website, moet u onze algemene voorwaarden accepteren. Zodra u de voorwaarden accepteert, gaat u ermee akkoord te voldoen aan de voorwaarden en deze in hun geheel te volgen en bevestigt u dat u kennis hebt genomen van de informatie omtrent de persoonsgegevens en stemt u in met het gebruik van deze persoonsgegevens en cookies overeenkomstig met het privacybeleid van Del Cartel Amsterdam.

2.2

Een koopovereenkomst wordt pas gesloten als Del Cartel Amsterdam uw bestelling heeft ontvangen en u per e-mail een bevestiging van Del Cartel Amsterdam hebt ontvangen. Namens Del Cartel Amsterdam raden wij u aan deze orderbevestiging goed te bewaren voor het geval u contact wilt opnemen met onze klantenservice. U kan de bestelling totdat deze door de Del Cartel Amsterdam is bevestigd, intrekken. In het geval dat de bestelling wordt herroepen, zal Del Cartel Amsterdam alle betalingen die door u of door uw betaal- of creditcardmaatschappij zijn gemaakt, terugbetalen.

2.3

Del Cartel Amsterdam is een eenmanszaak en verkoopt aan particulieren bij aankopen via de webwinkel. We kunnen natuurlijk een betalingsbewijs verstrekken voor alle gekochte goederen, inclusief btw en de informatie die wordt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. 

 1. KLANTINFORMATIE

3.1

Bij het plaatsen van een bestelling word u gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. U bevestigt dat de informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u verantwoordelijk bent voor onjuist verstrekte informatie. In het privacybeleid van Del Cartel Amsterdam staat meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens van onze klanten.

 1. BETALINGEN, KOSTEN EN PRIJZEN

4.1

Voor bestellingen die zijn geplaatst via onze website www.DelCartelAmsterdam.com gelden de prijzen die op de website staan vermeld. De prijzen worden vermeld in euro (€) en zijn inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, deze worden apart vermeld.

4.2

Op onze website staat beschreven op welke manieren u kan betalen. Del Cartel Amsterdam het recht om de bestelling vooraf te laten betalen, tenzij er wordt gekozen voor een betaling per factuur of een andere soortgelijke betaling. Als er een factuurbetaling of een betaling in termijnen is geselecteerd, kan Del Cartel Amsterdam of onze partner een kredietonderzoek aanvragen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Del Cartel Amsterdam heeft het recht om niet altijd alle betaalmethoden aan te bieden. Del Cartel Amsterdam heeft ook het recht wanneer de gekozen betalingsmethode, om wat voor dan ook reden niet werkt op het moment dat u een aankoop maakt, te veranderen. De website vermeldt wanneer er eventuele beperkingen zijn op de betalingsopties.

 1. AANBIEDINGEN EN PROMOTIES

5.1

Del Cartel Amsterdam kan op elk gewenst moment promoties aanbieden op de website die gunstigere voorwaarden kunnen hebben dan degene die vermeld staat in deze voorwaarden, bijvoorbeeld omtrent de betaling of herroepingstermijn. Deze gunstigere voorwaarden zijn van toepassing zolang de aanbieding loopt en geldt alleen voor de specifieke producten en goederen die worden vermeld in de promotiecampagne van Del Cartel Amsterdam. Del Cartel Amsterdam behoudt zich het recht voor om dergelijke promoties op elk gewenst moment in te trekken. Bij beëindiging of intrekking van een promotie of aanbieding zijn deze Algemene voorwaarden zonder enige wijziging van toepassing. Alle aanbiedingen van specifieke producten op de website zijn geldig binnen de tijd die vermeldt staat op de website bij de aanbieding en zolang de voorraad strekt.

 1. 6. VERZENDING EN BEZORGING

6.1

Wanneer de goederen op voorraad zijn, worden deze geleverd binnen het termijn dat vermeldt staat op de website. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats binnen 30 werkdagen nadat Del Cartel Amsterdam een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft toegezonden. Meer informatie over leveringen van goederen en de leveringsvoorwaarden van Del Cartel Amsterdam is te vinden in onze leveringstekst. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats binnen 30 werkdagen nadat Del Cartel Amsterdam een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft toegezonden Als u uw bestelling niet binnen de aangegeven levertijd heeft ontvangen, neem dan uiterlijk 30 werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact op met onze klantenservice.

6.2

De verwachte leveringtijd kunt u terugvinden in de orderbevestiging, tijdens het afrekenen en / of op de desbetreffende productpagina van de betreffende producten. Wanneer er niet iets anders is overeengekomen en de levering meer dan 30 dagen duurt, en dat niet is te wijten aan de klant, hebt u het recht om de aankoop te annuleren.

6.3

Voor pakketten die moeten worden opgehaald bij een agentschap, moet u dit doen binnen de aangegeven tijd. Meestal moeten de pakketten persoonlijk worden opgehaald met een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt altijd een bericht die aangeeft waar en wanneer het pakket kan worden opgehaald. Deze melding ontvangt u via een e-mail, met de reguliere post of via het (mobiele) telefoonnummer dat u hebt opgegeven, telefonisch of per sms. In het geval u het pakket niet ophaalt, heeft Del Cartel Amsterdam het recht om een ​​vergoeding van €35,- in rekening te brengen.

 

 

 1. HERROEPINGSRECHT

7.1

Bij de aankoop van producten via de website is het wettelijke 14-daagse herroepingsrecht van toepassing (koop op afstand). U hebt dus het recht om de aankoop binnen 14 dagen vanaf het moment dat u of degene die de bestelde goederen heeft ontvangen te annuleren. (Herroepingstermijn). 

7.2

Als het herroepingsrecht niet van toepassing is op een product op de website, ontvangt u hierover duidelijke informatie. Als een product is verzegeld, verbreek dan niet het zegel als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld voor fotolijsten die in plastic zijn verpakt. Het recht tot herroeping stopt als u de zegel verbreekt. Bijvoorbeeld in het geval van een fotolijst, gebeurd dat wanneer u het beschermende plastic rond de lijst verwijderd.

7.3

Als u van gedachten verandert, voordat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is, moet u dit kenbaar maken middels een e-mail aan Del Cartel Amsterdam, en aangeven welke goederen u wilt terugsturen of omruilen. Stuur een e-mail naar info@delcartelamsterdam.com  

En vermeldt uw naam, adres, en andere relevante informatie, zoals het bestelnummer, factuurnummer en de naam / namen van de producten waar het om gaat. 

7.4

In het geval dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren voor u en bent u ook verantwoordelijk voor de staat van de goederen wanneer deze door ons terug worden ontvangen, evenals tijdens de retourzending. Vanaf de datum van ontvangst van de goederen, moet u het pakket zorgvuldig opslaan en bericht maken dat u deze wilt terugsturen. Dit kan via info@delcartelamsterdam.com onder vermelding van het onderwerp 'Herroeping'. U hebt dan 30 dagen de tijd om de goederen naar ons retour te sturen. Het product moet goed verpakt zijn en in een goede staat verkeren bij aankomst en moet tevens in de originele doos worden terug gestuurd.

7.5

Bij een herroeping betaalt Del Cartel Amsterdam het bedrag terug dat u voor het artikel hebt betaald, exclusief bezorgkosten. De retour kosten zijn voor de klant. Del Cartel Amsterdam betaald hier geen bedrag aan. Del Cartel Amsterdam heeft het recht om een bedrag af te trekken van het terug te betalen bedrag, binnen de gehanteerde prijzen van de producten waar het om gaat, als er wordt geconstateerd dat er waardevermindering is veroorzaakt door de klant, omdat het product is gebruikt, of dusdanig en onnodig is geopend om functies en eigenschappen vast te stellen.  

7.6

Del Cartel Amsterdam zal het bedrag zonder onnodige vertraging aan de klant terugbetalen, binnen 14 dagen na de datum waarop Del Cartel Amsterdam van de klant een kennisgeving heeft ontvangen met betrekking tot het herroepingsrecht. Del Cartel Amsterdam kan de terugbetaling echter uitstellen totdat Del Cartel Amsterdam de betreffende producten heeft terug ontvangen, of tot wanneer de klant een bewijsdocument heeft aangeleverd dat het product is geretourneerd. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een retourbon van het postkantoor zijn waar u het pakket hebt afgeleverd. De terugbetaling zal plaatsvinden door middel van de door de klant gekozen terugbetalingsmethode, tenzij anders overeengekomen of als er een bezwaar is gemaakt tegen een gekozen terugbetalingsmethode. Wanneer de Klant gebruik maakt van zijn recht om zijn aankoop te herroepen, zal Del Cartel Amsterdam het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het product, exclusief verzendkosten, terugbetalen.

 1. KLACHTEN EN GARANTIE

8.1

U hebt 3 jaar garantie op de producten die u online via onze website hebt gekocht. De garantie dekt goederen die kapot of beschadigd zijn, zoals beschreven in de Wet handhaving consumentenbescherming. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en niet voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens of na het ontvangen van de producten door eigen toedoen. Als u een beschadigd product hebt ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Del Cartel Amsterdam nadat u de fout hebt ontdekt door te ons een e-mail te sturen met foto’s van zowel de beschadigde goederen als van het eventuele beschadigde pakket. Deze e-mail kunt u sturen naar info@Delcartelamsterdam.com onder vermelding van het onderwerp 'Garantie'.

8.2

U hebt het recht om een klacht in te dienen wanneer producten defect zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Indien de klant wenst aanspraak te maken op zijn recht om een klacht in te dienen voor een bestelde product, met de klant dit zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect aan ons laten weten door contact opnemen met de klantenservice van Del Cartel Amsterdam via het contactformulier op de website of via een e-mail aan info@delcartelamsterdam.comonder vermelding van het onderwerp 'Klacht'.

 

8.3

Del Cartel Amsterdam is verantwoordelijk voor de kosten van een retourzending bij goedgekeurde klachten.

8.4

Wanneer een artikel wordt geretourneerd en de klacht is goedgekeurd, zal Del Cartel Amsterdam u compenseren / vergoeden onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Del Cartel Amsterdam streeft ernaar binnen 14 dagen nadat Del Cartel Amsterdam de klacht in behandeling heeft genomen dit uit te voeren, maar het kan echter langer duren, afhankelijk van het type product. Del Cartel Amsterdam behoudt zich het recht voor om een schade​​claim dat niet defect blijkt te zijn, onder de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming af te wijzen. Del Cartel Amsterdam volgt de strikte richtlijnen opgesteld door de Zweedse commissie consumentenklachten, bij het behandelen van klachten of doet dit volgens de richtlijnen van overeenkomstige autoriteiten in andere landen.

 1. LINKS

Del Cartel Amsterdam kan linken naar andere websites, buiten het beheer van Del Cartel Amsterdam, en andere websites waar Del Cartel Amsterdam geen controle op heeft. Dit kan gaan om een link die naar een andere pagina binnen de website van Del Cartel Amsterdam linkt of naar een totaal andere website. Ondanks dat Del Cartel Amsterdam ervoor probeert te zorgen dat ze enkel linken naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften hanteren, zoals beschreven in het privacybeleid van Del Cartel Amsterdam, is Del Cartel Amsterdam niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van informatie en persoonlijke gegevens die u op andere websites aanlevert. Wees altijd voorzichtig en lees de privacyverklaringen omtrent het gebruik van persoonsgegevens voor de betreffende websites goed door.

 1. OVERMACHT

Del Cartel Amsterdam is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar Del Cartel Amsterdam geen invloed op heeft, zoals extreme weersomstandigheden, oorlog, brand, algemene arbeidsconflicten, blikseminslag, terreuraanslagen, veranderingen in regelgeving en wetgeving, technische problemen, storingen in elektrische-, telecom- en / of dataverbindingen of andere vormen van communicatie, evenals fouten, storingen of vertragingen van diensten van leveranciers of partners, veroorzaakt door omstandigheden zoals hierboven vermeld. Deze omstandigheden vormen vrijstelling van aansprakelijkheid, sancties en schadevergoedingen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal Del Cartel Amsterdam u informeren, vanaf het begin tot aan het eind van de desbetreffende situatie. Als de calamiteiten / omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel u evenals Del Cartel Amsterdam het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

 1. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Del Cartel Amsterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden op de website gepubliceerd. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop u de Algemene Voorwaarden accepteert (in verband met een aankoop of een bezoek aan de website), of 30 dagen nadat Del Cartel Amsterdam u heeft geïnformeerd over de wijzigingen. Del Cartel Amsterdam raadt u echter aan de website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van alle mogelijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

 1. ONGELDIGHEID

In het geval dat enige bepaling binnen deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, overheidsinstantie of door een rechtbank, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Verklaarde bepalingen die ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, zullen worden vervangen onder relevante juridische richtlijnen en advies.

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 

Oplossing voor geschillen moet in consensus worden opgelost, in overleg met de klantenservice van Del Cartel Amsterdam.

13.2 

Eventuele geschillen worden primair opgelost na overleg met de klantenservice van Del Cartel Amsterdam. In geval van geschillen voldoet Del Cartel Amsterdam aan de beslissingen van de Zweedse Nationale Raad voor consumentenklachten of de overeenkomstige autoriteit in andere landen.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn bepaald door Del Cartel Amsterdam op 06-08-2023