DISCLAIMER

 

Del Cartel Amsterdam, verleent je hierbij toegang tot www.delcartelamsterdam.com en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKEHID

Del cartel Amsterdam spant zich in om de inhoud van www.delcartelamsterdam.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.delcartelamsterdam.com online aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van del carte lamsterdam online.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.delcartelamsterdam.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Del carte lamsterdam online. Voor op www.delcartelamsterdam.com online opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan del cartel amsterdam online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Tussen het afnemen van interviews en het plaatsen van interviews zit enige tijd, daardoor kan het zijn dat de inhoud wordt ingehaald door de actualiteit.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de interviews en artikelen liggen bij del cartel amsterdam.